Boodschappenkaarten voor ouders/verzorgers

Kiest uw school voor boodschappenkaarten voor ouders/verzorgers, dan ontvangt u bericht van het Rode Kruis. Op deze pagina vindt u extra informatie over het organiseren van boodschappenkaarten voor uw school.

In de video hiernaast legt een school en een medewerken van het Rode Kruis uit hoe het organiseren van de boodschappenkaart op school in zijn werk gaat en hoe het leerlingen beïnvloed.

Eerste contact via school

Het eerste contact met ouders/verzorgers verloopt via de scholen.

We vragen u ouders/verzorgers van uw school te benaderen voor het Programma Schoolmaaltijden. We sturen u daarvoor verschillende communicatiematerialen toe.

Als school heeft u dus de verantwoordelijkheid om ouders/verzorgers op de hoogte te stellen van dit programma en informatie met hen te delen. Zo weten ze van het bestaan van dit programma en kunnen ze zich aanmelden voor een boodschappenkaart.

Bij ouders/verzorgers kunnen er verschillende drempels zijn om zich aan te melden. Het is belangrijk om de informatie zo goed mogelijk te verspreiden. Houd hierbij rekening met eventuele gevoeligheden en met de privacy van ouders/verzorgers.

Informatie delen met ouders/verzorgers

Dit kan door:

  • ouders/verzorgers persoonlijk aan te spreken;
  • een oproep over het Programma Schoolmaaltijden meerdere keren te delen;
  • inzet van alle mogelijke kanalen: online én fysieke nieuwsbrieven, WhatsApp-berichten, Social schools of welke middelen uw school gebruikt om met ouders/verzorgers te communiceren;
  • hulp bieden bij aanmelden;
  • schoolmedewerker als contactpersoon aanstellen;
  • aandacht voor programma tijdens schoolbijeenkomsten;
  • ouderambassadeurs inzetten;
  • flyers/brieven meegeven of ophangen in de school.
Er zijn verschillende materialen beschikbaar voor scholen die voor de boodschappenkaarten hebben gekozen. Er zijn ook video’s met duidelijke uitleg. Die vindt u hier.
Elke twee maanden verschijnt een nieuwsbrief met aanvullende informatie voor deelnemende scholen. Dan sturen we materialen voor ouders/verzorgers mee. Bij vragen kunt u ook altijd contact opnemen via het contactformulier.

Aanmelden door ouders/verzorgers

De ouders/verzorgers ontvangen via uw school een link voor een online registratieformulier waarin hen bepaalde vragen worden gesteld. Vervolgens krijgt u bericht van het Rode Kruis met het verzoek twee dingen te verifiëren:
  1. of de ouders/verzorgers bij u bekend zijn en
  2. of het aantal kinderen van dit gezin op uw school klopt.
Het Rode Kruis gaat hiervoor een verwerkersovereenkomst aan met de deelnemende scholen.
Het Rode Kruis heeft toegang tot de gegevens uit het online registratieformulier. Op basis van de antwoorden bepalen we of de ouders/verzorgers in aanmerking komen voor deelname. Ouders/verzorgers krijgen binnen twee weken een reactie. Dan horen ze of ze aan de voorwaarden voldoen en opgenomen worden in het programma. Voldoen ze niet aan de voorwaarden, dan ontvangen ze een afwijzing. Als ze het daar niet mee eens zijn en de hulp toch goed kunnen gebruiken, wordt hen gevraagd contact op te nemen met de klantenservice van het programma.
U kunt ouders/verzorgers doorverwijzen naar de klantenservice.
Telefoon, sms of WhatsApp naar 097 010 204 851 (geopend ma-vrij 09.00-17.00 uur) of vul het contact formulier in.

Rol van de school

We vragen scholen om bij te houden of leerlingen van school af gaan en of broertjes/zusjes op school komen. Dan moet de school het aantal kinderen van het betreffende gezin wijzigen in de aanmelding.

Het is ook goed als scholen een contactpersoon hebben waar ouder/verzorgers terecht kunnen. Bijvoorbeeld voor vragen over het programma en ondersteuning bij het aanmelden. We merken dat ouders dit fijn vinden, zeker als ze niet handig zijn met de computer.

Boodschappenkaart

Zodra ouders/verzorgers in het programma worden opgenomen, krijgen ze een boodschappenkaart toegestuurd. Hun privacy wordt gerespecteerd. Aan de enveloppe en aan de boodschappenkaart is niet te zien dat die afkomstig is van Programma Schoolmaaltijden.

Op de kaart wordt twee keer per maand € 25 per kind gezet. Een gezin kan maximaal 3 kinderen aanmelden. Ouders/verzorgers krijgen instructies voor het gebruik van deze kaart. Ook kunnen ze voor ondersteuning terecht bij de klantenservice van het Rode Kruis.

Meer informatie over de boodschappenkaart staat op de pagina voor Ouders/verzorgers.