Informatie voor scholen

Algemene informatie

Het Programma Schoolmaaltijden wil zoveel mogelijk leerlingen met een goed gevulde maag lessen laten volgen. Het gaat om kinderen op basis- en middelbare scholen. Scholen zijn daarom een belangrijke partner bij de uitvoering van dit programma.
Het programma richt zich op scholen die voldoen aan specifieke selectiecriteria.
Scholen komen in aanmerking als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. Deze gegevens zijn te vinden in de rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Meer informatie vindt u bij Criteria.

Aanmelding door scholen

Het aanmelden voor het programma en de keuze voor de vorm van hulp gaat via de scholen. Sinds maart 2023 hebben al veel scholen zich geregistreerd. Het Programma Schoolmaaltijden loopt tot en met 31 december 2024.
Wil uw school ook deelnemen? Dan kunt u zich nog steeds aanmelden.
Er gelden voorwaarden zodat de ondersteuning terecht komt bij kinderen die dit nodig hebben. In het aanmeldformulier vragen we u onder meer om uw NCO-rapportage te uploaden. Ook kunt u aangeven welke optie van het programma uw voorkeur heeft. Niet voor alle type scholen is een NCO-rapportage nodig.
Er zijn twee opties:
 1. Geld voor scholen voor het organiseren van eten op school;
 2. Ouders/verzorgers ontvangen steun in de vorm van een boodschappenkaart. Daar staat geld op waarmee ze extra eten kunnen kopen voor hun schoolgaande kinderen.
Meer over de twee opties van het programma vindt u hier.
Wilt u in de loop van de tijd uw keuze wijzigen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden, in overleg met het Programma Schoolmaaltijden.
Het proces voor aanmelden van scholen is als volgt:

Criteria

Inschrijven voor het programma

Bij het inschrijven voor het programma is voor de meeste scholen een NCO-rapportage nodig. In deze rapportage staat een percentage ‘Leerlingen met ouders met een laag inkomen’ dat vermeld moet worden bij de aanvraag.
Scholen kunnen zich inschrijven via het aanmeldformulier. Daarvoor is in de meeste gevallen de NCO-rapportage van uw school nodig. De NCO-rapportage is verkrijgbaar via uw bestuur. Het is belangrijk dat deze rapportage uit publicatiejaar 2023 komt.
 • Voor een aantal scholen is geen NCO-rapportage nodig. Zie Verdere aanwijzingen ->.
Scholen komen in aanmerking als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. In dat geval kan de school zich aanmelden voor het Programma Schoolmaaltijden. Sommige scholen hebben meerdere NCO-rapportages, voor verschillende onderwijsvormen of -types. Deze scholen vallen binnen de doelgroep als minimaal één van de NCO-rapportages een percentage van minstens 30% heeft.
 • Het percentage staat in de NCO-rapportage op de pagina met figuur 1.2. Meestal is dat op pagina 7 of 8.
 • Onder figuur 1.2 staat de zin ‘In het schooljaar 2021/2022 komt X% van uw leerlingen uit een gezin met een laag inkomen’.
 • Meer uitleg over de NCO-rapportage en de plek waar de informatie staat vindt u in deze handleiding:
Handleiding NCO

Verdere aanwijzingen:

 • Elke school moet zich per vestiging registreren;
 • PO- en VO-scholen vragen we (een) NCO-rapportage(s) te uploaden in het aanmeldformulier;
 • SBO-, VSO-, PRO- en SO-scholen komen op basis van al bekende gegevens allemaal in aanmerking voor deelname aan het programma;
 • Nieuwe en tijdelijke scholen hebben (nog) geen NCO-rapportage. Neem contact met ons op via het contact formulier;
Voor een brede scholengemeenschap met meerdere onderwijsniveaus geldt het volgende:
 • Bij keuze voor eten op school: de school kan uitsluitend eten aanbieden aan leerlingen van het onderwijsniveau dat binnen de doelgroep valt. Let bij de organisatie op het voorkomen van stigmatisering.
 • Bij keuze voor boodschappenkaarten: deze zijn bestemd voor alle leerlingen van de school die dit nodig hebben. Hierbij geldt geen beperking voor het onderwijsniveau. Het Rode Kruis doet een extra controle aan de hand van een vragenlijst die de ouders/verzorgers invullen. Zo komen de boodschappenkaarten terecht bij de leerlingen die dit nodig hebben.

Al aangemeld?

Scholen die zich in 2023 hebben aangemeld en zijn toegelaten, hoeven niet opnieuw hun NCO-
rapportage(s) te sturen. Hun deelname loopt gewoon door tot het einde van het programma.
Komt uw school niet in aanmerking voor deelname aan het programma. Maar zijn er veel leerlingen
die extra eten goed kunnen gebruiken?
Neem contact met ons op via het contacformulier. Dan kijken we of we iets anders voor ze kunnen betekenen.
Contactformulier

Selectie en registratie

Nadat een school zich heeft aangemeld, neemt het programmateam de aanvraag in behandeling. We kijken of de school aan de voorwaarden voldoet. Bij akkoord ontvangt de school een bevestiging van deelname.

Zoals eerder gezegd kan de school zelf kiezen voor eten op school of voor boodschappenkaarten voor ouders/verzorgers. Deelnemende scholen krijgen een financiële vergoeding of de ouders/verzorgers ontvangen een boodschappenkaart.

Wilt uw school veranderen van programmakeuze? Dat kan onder voorwaarden, in overleg met het Programma Schoolmaaltijden.


Twee Opties

Optie 1: Eten op school

De school kiest voor het organiseren van eten op school. Daarvoor ontvangen ze een vergoeding. Deze vergoeding kan op verschillende manieren worden gebruikt. Scholen beslissen zelf welke vorm het beste past bij de leerlingen en de organisatie.
Bijvoorbeeld:
 • Ontbijt of lunch op school organiseren, met hulp van ouders/verzorgers
 • Zelf eten klaarmaken, samen met leerlingen (bijvoorbeeld leerzame lessen over voeding)
 • Samenwerken met ondernemers/supermarkten in de buurt
 • Fruit beschikbaar stellen
 • Eten inkopen via een bedrijf dat dit regelt
 • Een (koel)kast op school inrichten met producten die een tijd goed blijven waar ouders/verzorgers/kinderen (anoniem) iets uit kunnen pakken
De uitvoering van deze optie is in handen van het Jeugdeducatiefonds. Scholen krijgen via dit fonds de vergoeding voor eten op school.
Meer informatie voor Scholen over de organisatie van Eten op school klik hier.

Optie 2: Boodschappenkaart voor ouders/verzorgers

De school kiest voor persoonlijke ondersteuning voor ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers krijgen een boodschappenkaart thuisgestuurd. Op deze kaart staat geld waarmee zij in supermarkten, bij toko’s en marktkramen eten kunnen kopen voor hun kinderen. Zo kunnen ze zelf beslissen welk type eten het beste bij hun kinderen past.
De uitvoering van deze optie wordt verzorgd door het Rode Kruis.
Het werkt zo: de school schrijft zich in om mee te doen met dit programma. Als de school van het programma akkoord krijgt voor deelname, ontvangt de school meer informatie. De school stuurt dan een online registratieformulier naar de ouders/verzorgers waarmee ze zich kunnen aanmelden. Ouders/verzorgers die voldoen aan de voorwaarden, krijgen een boodschappenkaart thuisgestuurd.
Meer informatie voor Scholen over de organisatie van boodschappenkaarten klik hier.

Meer informatie voor ouders/verzorgers?

Klik hier

Heeft u vragen of wilt u contact?

Klik hier voor het contactformulier