Aanmelding door scholen

Sinds 29 maart 2023 hebben scholen de mogelijkheid om zich aan te melden. Het programma loopt tot en met 31 december 2024. Hoe sneller uw school zich aanmeldt, hoe langer leerlingen van het programma gebruik kunnen maken. Later inschrijven kan ook: zolang er voldoende budget is, kunnen nieuwe scholen uit de doelgroep meedoen aan het programma. Elke school moet zich per vestiging registreren.

In het aanmeldformulier vragen we u onder meer om uw NCO-rapportage te uploaden. Ook kunt u aangeven welke optie van het programma op dit moment uw voorkeur heeft.

Er zijn twee opties:

 1. Een budget voor scholen voor het organiseren van eten op school.
 2. Ouders/verzorgers ontvangen hulp in de vorm van een boodschappenkaart. Daar staat geld op waarmee ouders/verzorgers extra eten kunnen kopen voor hun schoolgaande kinderen.

Wilt u in de loop van de tijd uw keuze wijzigen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden, in overleg met het Programma Schoolmaaltijden.

Klik hier voor het Aanmeldformulier

Selectie en registratie

Zodra uw school is aangemeld, kijken we of u in de doelgroep valt. Als dat zo is, krijgt u bevestiging van deelname en geeft u de definitieve keuze voor optie 1 of 2 door. Vanaf het moment dat de definitieve keuze bij ons bekend is, neemt de school daadwerkelijk deel aan het programma.

Mocht de aanvraag worden afgewezen, en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u mailen naar [email protected].

Criteria

Voor alle scholen geldt dat ze in aanmerking komen als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen.

 • PO- en VO-scholen worden daarom gevraagd (een) NCO-rapportage(s) te uploaden in het aanmeldformulier;
 • SBO, VSO, PRO en SO-scholen hoeven geen NCO-rapportage te uploaden: zij komen op basis van al bekende gegevens allemaal in aanmerking voor deelname aan het programma;
 • Voor een brede scholengemeenschap met meerdere onderwijsniveaus geldt het volgende:
  • Bij keuze voor eten op school: de school kan uitsluitend eten aanbieden aan leerlingen van het onderwijsniveau dat binnen de doelgroep valt. Let hierbij in de organisatie op het voorkomen van stigmatisering.
  • Bij keuze voor boodschappenkaarten: deze zijn bestemd voor alle leerlingen van de school die dit nodig hebben. Hierbij geldt geen beperking voor het onderwijsniveau. Het Rode Kruis doet een extra controle aan de hand van een vragenlijst die de ouders/verzorgers invullen. Zo komen de boodschappenkaarten terecht bij de leerlingen/gezinnen die dit nodig hebben.

Programma Schoolmaaltijden – Maaltijd op school

Uitvoering Programma

De uitvoering van de twee opties in het Programma Schoolmaaltijden is in handen van twee verschillende organisaties:

 1. Eten op school – budgetten worden verzorgd door het Jeugdeducatiefonds;
 2. Individuele hulp aan ouders/verzorgers – boodschappenkaarten worden verstrekt door het Rode Kruis.
Logo Nederlandse Rode Kruis Logo jeugdeducatiefonds

Optie 1: Eten op school

Als uw school kiest voor eten op school, ontvangt u na toelating tot het Programma Schoolmaaltijden meer informatie. De contactpersoon van uw school dient vervolgens bij het Jeugdeducatiefonds maandelijks een budgetaanvraag in. Daarbij geeft u aan op welke manier u het eten aan de leerlingen wilt aanbieden. Na goedkeuring kunt u aan de slag. U kunt elke maand rekenen op een budget van maximaal € 9 per kind per week (inclusief btw).

Als school heeft u de vrijheid om zelf te beslissen welke manier van eten aanbieden het beste bij uw leerlingen en mogelijkheden past. U kunt bijvoorbeeld samenwerken met lokale of landelijke leveranciers die boterhammen, tussendoortjes of fruit bezorgen. U kunt vrijwilligers of ouders en/of verzorgers inzetten om te helpen bij de organisatie en uitvoering. Of u kunt pakketjes verzorgen, fruit neerzetten of een voorraadkast inrichten waar leerlingen eten uit kunnen pakken. U mag ook opties combineren. Bij inspiratie vindt u duidelijke voorbeelden.

Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt de school met schoolcontactpersonen. Dit zijn vaste aanspreekpunten voor de scholen, die mee kunnen denken over het voedingsaanbod dat het meest geschikt is voor uw school.

Scholen kunnen maandelijks een declaratie indienen van de gemaakte kosten. Dit wordt gecontroleerd door het Jeugdeducatiefonds en er wordt pas uitbetaald als alle bonnetjes correct zijn ingediend en goedgekeurd. Het totale bedrag mag nooit hoger zijn dan het maandelijkse bedrag dat bij de start van het programma aan de school is toegekend.

Optie 2: Boodschappenkaarten

Kiest uw school voor boodschappenkaarten, dan ontvangt u bericht van het Rode Kruis. We vragen u ouders/verzorgers van uw school te benaderen voor het Programma Schoolmaaltijden. We sturen u daarvoor communicatiematerialen toe. De ouders/verzorgers ontvangen via u een link voor een online registratieformulier waarin hen bepaalde vragen worden gesteld.  U verifieert of de ouders/verzorgers bij u bekend zijn en of het aantal kinderen van dit gezin op uw school klopt*. Daarna houdt de rol van de school in principe op.

Het Rode Kruis heeft toegang tot de gegevens uit het online registratieformulier. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of de ouders/verzorgers in aanmerking komen voor deelname.

Ouders/verzorgers krijgen binnen twee weken een reactie. Dan horen ze of ze aan de voorwaarden voldoen en opgenomen worden in het programma. Voldoen ze niet aan de voorwaarden, dan ontvangen ze een afwijzing. Als ze het daar niet mee eens zijn en de hulp toch goed kunnen gebruiken, wordt hen gevraagd contact op te nemen met de klantenservice. Zodra ouders/verzorgers in het programma worden opgenomen, ontvangen zij een boodschappenkaart. Daarop wordt elke twee weken per kind €22 gezet (tot een maximum van 3 kinderen). Ouders/verzorgers krijgen instructies voor het gebruik van deze kaart. Ook kunnen ze terecht bij de klantenservice als ze hulp nodig hebben bij het gebruik van de kaart.

*Het Rode Kruis gaat daarom een verwerkersovereenkomst aan met deelnemende scholen.

Budget aanvragen en kosten declareren

Maakt uw school gebruik van de optie eten op school? In de handleiding onder het kopje ‘documenten’ wordt stap voor stap uitgelegd hoe u online budget kunt aanvragen en kosten declareert. Er staan ook handige rekenvoorbeelden in. Neem de handleiding goed door, dat helpt bij een goede organisatie van de maaltijden en snelle financiële afhandeling.

De vijf basisregels

 1. Vraag elke maand opnieuw budget bij ons aan, voorafgaand aan de maand.
 2. Dien één aanvraag per maand in. Een tweede aanvraag wordt afgekeurd.
 3. Vraag áltijd het maximale budget aan. Achteraf minder declareren mag altijd, maar meer niet. Hou daarbij rekening met het compenseren van eenmalige kosten.
 4. Dien direct na afloop van de maand één declaratieformulier in. De kosten schieten jullie zelf voor.
 5. Vraag tot uiterlijk 31 oktober budget aan voor eenmalige kosten.

Het Programma Schoolmaaltijden loopt tot en met december 2024.

Contact met schoolcontactpersonen

Heeft u een vraag? Bekijk hier het overzicht van alle vragen en antwoorden. Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt scholen ook met schoolcontactpersonen. Dit zijn vaste aanspreekpunten die kunnen meedenken over het aanbod van eten dat het beste bij uw school past.

Bekijk hier de contactinformatie.

Documenten en video’s