Het Programma Schoolmaaltijden

Looptijd van het programma

Het programma loopt sowieso door tot en met 31 december 2024. Er is dus nog een flink aantal maanden waarin leerlingen op school kunnen eten of ouders boodschappenkaarten kunnen ontvangen. 

We blijven ons inzetten en aandacht vragen voor de voortzetting van het Programma Schoolmaaltijden. We verwachten hier uiterlijk op Prinsjesdag meer duidelijkheid over. Ga dus door met de organisatie van schoolmaaltijden of meld je aan! 

Goed eten = beter leren

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom is het fijn dat het Programma Schoolmaaltijden ook in 2024 doorgaat. 

Wat is het doel? 

Het doel is dat leerlingen alle energie hebben om de lessen te volgen. Een goed gevulde buik is daarvoor een voorwaarde. Door het Programma Schoolmaaltijden hoeven leerlingen niet zonder eten in de klas te zitten. 

Wie organiseert het Programma Schoolmaaltijden? 

Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis organiseren dit programma. Dit doen we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).   

Op deze website vindt u alle informatie en tips over het Programma Schoolmaaltijden. Aanmelden verloopt via de scholen. Scholen die nog niet deelnemen en wel in aanmerking komen, kunnen zich aanmelden. Zo bereiken we samen nóg meer leerlingen. 

school

Scholen

Bent u van een school? Klik dan hier voor meer informatie over het programma voor scholen.

Aanmelden? Dat kan hier ↓

Diversity_4

Ouders/ verzorgers

Bent u een ouder/verzorger? Klik dan hier voor meer informatie over het programma voor ouders/verzorgers. 

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie loopt het programma door!  

Scholen die eten op school organiseren, kunnen tot en met 19 juli zomervakantiebudget aanvragen. Dit budget is bedoeld voor pakketten met eten en drinken voor in de zomervakantie of voor eten en drinken tijdens een Zomerschool. 

Ouders met een boodschappenkaart zullen ook tijdens de zomervakantie doorbetaald krijgen! Vind de betaaldagen hier terug. 

Wilt u meer informatie over de invulling van het programma in de zomervakantie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u weten wat scholen zeggen over de organisatie van het Programma Schoolmaaltijden? 

Laat u inspireren:  

School

0

Deelnemende scholen

Restaurant

0

Scholen – Eten op school

credit_card

0

Scholen – Boodschappenkaart

Laatst geupdatet 01-07-’24

Programma Schoolmaaltijden

Met een gevulde buik in de klas

Elk kind moet de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Los van de plek waar iemand opgroeit of het inkomen van de ouders/verzorgers. In deze tijd veroorzaken de hoge kosten voor voedsel en energie bij veel mensen financiële zorgen. Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen met honger in de klas zitten. Een gevulde maag is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Zo kan een kind op school met volle energie en zonder stress aan de slag.

Organisatie Programma Schoolmaaltijden

Het Programma Schoolmaaltijden is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De organisatie van dit programma is een samenwerking van het Jeugdeducatiefonds en het Nederlandse Rode Kruis. Beide hebben veel ervaring met zulke programma’s.   

Voor wie

Het doel is om ook in 2024 zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen die dit nodig hebben. Het gaat om leerlingen van basisscholen en middelbare scholen. 

Twee opties 

Het Programma Schoolmaaltijden biedt verschillende keuzes. Zo kunnen scholen kijken welke manier het beste past bij hun leerlingen, organisatie en mogelijkheden. Wil de school lunch, fruit of gezonde tussendoortjes organiseren of laten bezorgen? Of is juist beter als de ouders/verzorgers een boodschappenkaart ontvangen? Daarmee kunnen ze zelf extra eten kopen voor hun kinderen en meegeven naar school. 

Bij de aanvraag kunnen scholen kiezen uit deze twee opties: 

  1. Eten op school – de school regelt dit. De kosten kan de school terugvragen bij het programma.
  2. Boodschappenkaart voor ouders/verzorgers. Op deze kaart staat geld waarmee ouders/verzorgers zelf extra eten kunnen kopen. Dit geven ze mee aan hun kinderen voor op school. 

Scholen beslissen welke optie ze willen gebruiken. Zij kunnen zich aanmelden via deze link.

Wie zijn wij?

Dit is het Nederlandse Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij jou in de buurt. Om je te ondersteunen als je dat nodig hebt. Het Rode Kruis heeft extra aandacht voor mensen in onze samenleving die dat nodig hebben. We willen de situatie graag beter maken. Dit gebeurt altijd op basis van respect. In tijden van nood mag niemand er alleen voor staan. 

Blik over de schouder van een leraar naar een schoolklas met 6 leerlingen met lesboeken op tafel

Dit is het Jeugdeducatiefonds

Ieder kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het Jeugdeducatiefonds vergroot de kansen van kinderen die opgroeien in armoede, door samen te werken met scholen. Komt de meerderheid van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen? Dan biedt het Jeugdeducatiefonds extra ondersteuning en financiering. Zo worden scholen in staat gesteld om kinderen te geven wat zij nodig hebben. Dat kan individuele steun zijn, bijvoorbeeld een bril, boeken of geld voor een schoolreis. Of steun voor de hele klas, zoals leermateriaal, eten en drinken of extra begeleiding. In deze aanpak staan de school en de kinderen altijd centraal.