Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Daarom zijn we blij om te melden dat het Programma Schoolmaaltijden in 2024 het hele jaar zal worden voortgezet!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan een programma om te zorgen dat kinderen geen honger meer hebben op school. Dit programma heet Schoolmaaltijden. Het doel is dat in 2023 en 2024 zoveel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen. Graag nodigen we scholen die zich nog niet hebben aangemeld voor het programma uit om zich aan te melden. Zo kunnen we samen nóg meer leerlingen bereiken.

Meer info? klik hier
6 kinderen die in een schoolkantine brood en worteltjes eten uit hun eigen felgekleurde trommeltje. Deze leerlingen zitten in de schoolkantine.

Programma Schoolmaaltijden

Goed eten, beter leren

Elk kind moet de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Los van de plek waar iemand opgroeit of het inkomen van de ouders/verzorgers. In deze tijd veroorzaken de hoge kosten voor voedsel en energie bij veel mensen financiële zorgen. Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen met honger in de klas zitten. Een gevulde maag is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Zo kan een kind op school met volle energie en zonder stress aan de slag.

Eten voor leerlingen

De overheid werkt samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan een programma om te zorgen dat kinderen geen honger meer hebben op school. Dat heet het Programma Schoolmaaltijden. Het doel is om in 2023 en 2024 zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen die dit het hardst nodig hebben. Het gaat om leerlingen op basisscholen en middelbare scholen.

Programma en mogelijkheden

Het Programma Schoolmaaltijden biedt verschillende keuzes. Zo kunnen scholen kijken welke manier het beste past bij hun wensen, leerlingen en mogelijkheden. Bij de aanvraag kunnen scholen kiezen uit:

  1. Eten op school – de school regelt dit en ontvangt hiervoor een vergoeding.
  2. Hulp voor ouders/verzorgers met een boodschappenkaart. Op die kaart staat geld waarmee zij zelf extra eten kopen voor hun kinderen die naar school gaan.

Bij het aanvragen van schoolmaaltijden kan om een NCO-rapportage gevraagd worden. Lees in deze handleiding hoe u als school de juiste rapportage kunt vinden en gebruiken bij de aanvraag.

Wie organiseren het Programma Schoolmaaltijden?

Het Programma Schoolmaaltijden is een idee van de landelijke overheid. Het valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor de organisatie van dit programma is er een samenwerking gestart met het Jeugdeducatiefonds en het Nederlandse Rode Kruis. Beide hebben veel ervaring met hulp bieden aan mensen.

Persbericht 26 mei 2023: 1 op de 6 scholen start met schoolmaaltijden voor leerlingen

Honderden scholen bieden ook ontbijt aan tijdens zomervakantie

Hoe het werkt

Keuze 1: Maaltijd op school

De school kiest voor het organiseren van eten op school. Daarvoor ontvangen ze een vergoeding. Deze vergoeding kan op verschillende manieren worden gebruikt. Scholen kiezen welke manier het beste past.

Bijvoorbeeld:

  • Organiseren van ontbijt of lunch op school, met hulp van ouders/verzorgers.
  • Zelf eten klaarmaken, samen met de leerlingen (bijvoorbeeld leerzame lessen over voeding).
  • Samenwerken met ondernemers/supermarkten in de buurt.
  • Fruit beschikbaar stellen.
  • Eten inkopen via een bedrijf dat eten regelt.
  • Een (koel)kast op school inrichten met producten die een tijd goed blijven waar ouders/verzorgers/kinderen (anoniem) iets uit kunnen pakken.

Keuze 2: Boodschappenkaarten voor ouders/verzorgers

De school kiest voor persoonlijke hulp aan ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers krijgen boodschappenkaarten. Op deze kaart staat geld waarmee zij  in bepaalde winkels eten kunnen kopen voor hun kinderen.

Het werkt zo: eerst schrijft de school zich in om mee te doen met dit programma. Als de school van het Programma akkoord krijgt voor deelname, ontvangt de school meer informatie. De school stuurt dan een online registratieformulier naar de ouders/verzorgers. Daarna zal het Rode Kruis contact opnemen met de ouders/verzorgers. Dan horen ze hoe de aanmelding verder gaat. Er gelden voorwaarden. Zo krijgen de kinderen die dat het meest nodig hebben het eerst hulp.

Inschrijving via scholen

De organisatie van het eten, of de aanmelding voor boodschappenkaarten loopt via de scholen. Sinds 29 maart 2023 hebben scholen de mogelijkheid om zich aan te melden. Er gelden voorwaarden zodat de hulp terecht komt bij kinderen die dit het beste kunnen gebruiken. Scholen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Bij het inschrijven voor het programma is de rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) nodig. In dit rapport staat een percentage ‘Leerlingen met ouders met een laag inkomen’ wat vermeld moet worden bij de aanvraag. Het is belangrijk dat dit rapport uit publicatiejaar 2023 komt. Meer uitleg over het NCO en de plek van deze informatie in het rapport staat in deze uitleg.

Meer informatie

Meer informatie voor scholen? Klik hier.

Meer informatie voor ouders/verzorgers? Klik hier.

Heeft u vragen of wilt u contact?

September
Motie Tweede Kamer over aanbieden schoolmaaltijd
Nu
Jeugdeducatiefonds en Rode Kruis sluiten aan als uitvoerders
Maart
Inschrijving voor scholen start
Mei
Persbericht 26 mei 2023 Programma Schoolmaaltijden Persbericht: 1 op de 6 scholen start met schoolmaaltijden voor leerlingen
Juli
Zomervakantie Honderden scholen bieden ook ontbijt aan tijdens zomervakantie
September
Het Programma zal ook in 2024 het hele jaar worden voortgezet Persbericht: Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

Tijdlijn Programma Schoolmaaltijden

Sinds 29 maart 2023 hebben scholen de mogelijkheid om zich aan te melden. Het Programma Schoolmaaltijden loopt tot 31 december 2024. Hoe sneller een school zich aanmeldt, hoe langer leerlingen gebruik kunnen maken van het programma.

Persbericht 26 mei 2023: 1 op de 6 scholen start met schoolmaaltijden voor leerlingen.

Persbericht 9 september 2023: Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

Scroll

Wie zijn wij?

5 Rode Kruis vrijwilligers voor een Witte bus met een Rode Kruis logo

Dit is het Nederlandse Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Het is de grootste vrijwillige vereniging ter wereld van mensen die hulp bieden. Er is altijd iemand bij jou in de buurt, om je te helpen als je dat nodig hebt. Het Rode Kruis wil ervoor zorgen dat mensen niet lijden. Daarvoor hebben ze bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Als er sprake is van nood, dan wil het Rode Kruis de situatie een beetje beter maken. Dit gebeurt altijd op basis van respect. In tijden van nood hoeft niemand alleen te staan.

Blik over de schouder van een leraar naar een schoolklas met 6 leerlingen met lesboeken op tafel

Dit is het Jeugdeducatiefonds

Ieder kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het Jeugdeducatiefonds vergroot de kansen van kinderen die opgroeien in armoede, door samen te werken met scholen. Komt de meerderheid van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen? Dan biedt het Jeugdeducatiefonds extra ondersteuning en financiering. Zo worden scholen in staat gesteld om kinderen te geven wat zij nodig hebben. Dat kan individuele steun zijn, bijvoorbeeld een bril, boeken of geld voor een schoolreis. Of steun voor de hele klas, zoals leermateriaal, eten en drinken of extra begeleiding. In deze aanpak staan de school en de kinderen altijd centraal.