Aan de slag met de boodschappenkaart

Heeft uw school voor de boodschappenkaart route gekozen?

Dan kunt u hier meer tips lezen over hoe u het beste aan de slag kunt gaan als school om het programma met de ouders/ verzorgers van uw leerlingen te delen.

Ouders die met kinderen boodschappen doen

Aanmeldingen

Hoe kan je het beste ouders/verzorgers motiveren en ondersteunen om zich aan te melden voor het programma? 

Ondertussen doen heel veel scholen mee die hebben gekozen voor de boodschappenkaart. Hier zijn wat tips die we van scholen hebben ontvangen die hen heeft geholpen om ouders/ verzorgers te bereiken en effectief te informeren over het programma: 

Tips voor scholen

  • Ouders persoonlijk aanspreken 
  • Oproep meerdere keren delen – Zet alle kanalen in die je hebt. Online én fysieke nieuwsbrieven, WhatsApp of school socials om met de ouders/verzorgers te communiceren 
  • Hulp bieden met aanmelden – Organiseer een inloopspreekuur waar ouders ondersteund worden met aanmelden 
  • Schoolmedewerker als contactpersoon aanstellen – zo is het duidelijk voor de ouder bij wie ze terecht kunnen voor vragen 
  • Aandacht voor het Programma geven op schoolbijeenkomsten 
  • Ouderambassadeurs inzetten: Ouders met een groot sociaal netwerk benaderen om informatie over het Programma rond te delen. 
  • Flyers/brieven meegeven aan ouders/ leerlingen. 
  • Posters ophangen op school 
  • Ouders aanmoedigen als dit gepast is “heb je je al aangemeld? Niet vergeten hoor!” 
  • Heb je ontmoetingsmomenten of plekken voor ouders? Breng het dan ook daar steeds onder de aandacht